دوشنبه , اسفند ۲۷ ۱۳۹۷
enfa
قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک

ضرورت حفظ و نگهداری دولتخانه صفوی اصفهان

محدوده دولتخانه صفوی نیازمند احیاء مي باشد تا هويت سازمان فضايي گذشته اصفهان در دوره صفوي حفظ گردد و اين ميسر نيست جزء با انجام مطالعات تاريخي از منابع مختلف، گذشته تاريخي دولتخانه صفوي و سير تحولات کالبدي و عملکردي و فضاها و اجزاء آن کشف و محدوده آن تعيين گردد؛ كه بتواند پايه بازسازي بناها، عناصر و محوطه هاي تاريخي، تجديد حيات و بازآفريني محدوده با حفظ اصالت تاريخي و كليه تصميمات آتي در رابطه با احياي دولتخانه باشد.

انتشارات

دولتخانه صفوی

حفظ و نگهداری بنا ها و بافت های تاریخی همواره از نظر میراث فرهنگی و هویت ملی جوامع مد نظر قرار می گرفت لیکن چند سالی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده جهانی، بافتها و بناهای تاریخی نه فقط به عنوان میراث فرهنگی و هویت ملی بلکه به …

توضیحات بیشتر »