یکشنبه , تیر ۳۰ ۱۳۹۸
enfa
قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک
خانه / سفرنامه انگلبرت کمپفر

سفرنامه انگلبرت کمپفر

نقشۀ محدودۀ دولتخانۀ صفوی ترسیم شده توسط انگلبرت کمپفر ۱۶۸۳-۱۶۸۷ م.
نقشۀ محدودۀ دولتخانۀ صفوی توسط انگلبرت کمپفر بر روی نقشه ۱۳۸۵ ه.ش.