دوشنبه , تیر ۳۱ ۱۳۹۸
enfa
قالب وردپرس شرکتی ممبر فیک
خانه / سفرنامه پی بلیک و هانری استرلین

سفرنامه پی بلیک و هانری استرلین

نقشۀ محدودۀ دولتخانۀ صفوی ترسیم شده توسط هانری استرلین و استفان پی بلیک به ترتیب ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ م.
محدودۀ دولتخانۀ صفوی توسط هانری استرلین و استفان پی بلیک بر روی نقشه ۱۳۷۸ه.ش.